upínání
polohování dílů
uchopování
tváření
svařování
Dávkování
otáčení
doprava
transport