Detailní vyhledávání

funkce vyhledávání
zástupce (Wildcards)

*= jeden nebo více znaků v textovém poli
(typ, díl, použití)
?= přesně jeden znak v textovém poli
(typ, díl, použití)
nepodporovaná jména produktů
-zkratky budou vyhledány

Parametr pro numerická pole

< < číslo 1 = najde všechna menší včetně čísla 1
> > číslo 1 = najde všechna větší včetně čísla 1